Podat žádost

~
Příběhy
dětí, ve kterých hrajeme roli

Přečtěte si, co přivedlo rodiny k nám a s čím jim pomáháme. Třeba i vy víte o někom, komu bychom mohli podat pomocnou ruku, aby měl férové dětství.

Dominik
(
11 let
)
2023

Dominik pokračuje ve fotbale, ve kterém se mu opravdu daří. V roce 2023 se však situace rodiny významně zhoršila. Podporu jsme proto rozšířili a ve spolupráci s dalšími organizacemi pomáháme rodině udržet si bydlení a finančně ji stabilizovat podporou maminky při hledání zaměstnání.

Veronika

(za NF Férové dětství)

vše

Jakub
(
5 let
)
2023

Jakub má specifické obtíže v chování. Nyní chodí do školky a má přiděleného asistenta, přesto péče o něho vyžaduje mojí častou dopomoc ve školce. To mi brání v získání zaměstnání. Zaměstnání ale potřebuji, abych nás uživila. Naše situace není teď dobrá. NF Férové dětství mě podpořil v získání potřebné rekvalifikace, abych mohla nastoupit do školky, být synovi blíž a zároveň měla stabilní příjem.

Jaroslava

(maminka Jakuba)

vše

L&V
(
16 let
)
2023

Dva kluci, kteří se nepřízní osudu ocitli náhle bez maminky a bez střechy nad hlavou. Navíc ve chvíli, kdy se o ně jejich táta nemůže starat. Kluci jsou v péči řady odborníků a je o ně postaráno. My jsme se přidali jako garant toho, že péče pro kluky neztroskotá na nemožnosti potřebné služby zaplatit. Momentálně jim pomáháme zůstat v kontaktu s jejich kamarády. Jsme připraveni kluky podporovat i dál v jejich studiu na střední škole, kde jsou a nebo se chystají.

Z důvodu ochrany dětí nejsou uvedena jejich celá jména.

Veronika

(za NF Férové dětství)

vše

Andrea
(
16 let
)
2023

Andreu baví hodně pečovat o druhé. Ráda by se stala pečovatelkou. Máme kvůli mému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jen omezený příjem. NF Férové dětství pomáhá Andree vystudovat, co si přeje. Podporuje nás při řešení naší bytové situace.

Alena

(maminka Andrei)

vše

Sabrina
(
11 let
)
2023

Rodina Sabriny se ocitla v nepříznivé životní situaci. S pomocí několika organizací se pomalu stabilizuje. NF Férové dětství se k nim připojil se svou podporou Sabrině, které se zhoršil zrak natolik, že to ovlivňovalo její výsledky ve škole. S rodinou jsme dále v kontaktu a jsme připraveni Sabrině a jejím sourozencům dále pomáhat, aby mohly dostudovat školu a postavit se v dospělosti na vlastní nohy.

Veronika

(za NF Férové dětství)

vše

Tomáš
(
16 let
)
2023

Když jsme poznali příběh Tomáše, životní situace jeho rodiny byla velmi náročná. Neměli vodu ani elektřinu. V domě se netopilo. Tomáš přestoupil na školu s internátem, aby tam mohl bydlet. Po čase ale rodiče nebyli schopni dál internát hradit a Tomáš se vrátil domů. NF Férové dětství pomohlo Tomášovi vrátit se do školy a na internát. Tomáš má dobré studijní výsledky a je na dobré cestě k tomu vystudovat střední školu.

Veronika

(za NF Férové dětství)

vše

Tadei
(
4 roky
)
2023

Tadei má diagnostikovánu poruchu z okruhu autistického spektra. Za službami, které mu pomáhají v rozvoji řeči a vnímání, dojíždíme 60 km několikrát v týdnu. Díky těmto službám nám Tadei lépe rozumí a chápe, co od něho chceme. NF Férové dětství nám na tuto péči přispívá.

Anastazia

(maminka Tadeie)

vše

E&L
(
10 a 8 let
)
2023

E. a L. zažily jako velmi malé děti traumatizující události, které negativně ovlivňují jejich život i dál. Jedním z nástrojů, který jim pomáhá uvolnit nahromaděné emoce, je tanec. Našly se v něm a moc je baví. Mají tady nové kamarády, se kterými zažívají znovu radost a smějí se s nimi. Nyní žijí v bezpečí s babičkou a NF Férové dětství holčičky podporuje, aby mohly na kroužek docházet.

Z důvodu ochrany dětí nejsou uvedena jejich celá jména.

Markéta

(babička holčiček)

vše

Ivan
(
11 let
)
2022

Ivan chodí na základní školu. Velmi dobře se učí. Baví ho to. Nejvíc ho baví malování a vaření. NF Férové dětství pomohl Ivanovi zabydlet se v jejich novém domově. S ohledem na to, že Ivana a jeho sestru náročné chvíle ještě čekají, věříme, že domov, který nyní budují, jim pomůže tyto náročné chvíle překonat.

Veronika

(za NF Férové dětství)

vše

Sofie
(
11 let
)
2022

Dětství Sofie nebylo jednoduché. Nyní žije se svou babičkou. Sportovní aktivity, které NF Férové dětství podporuje, jí pomáhá zlepšit její zdravotní a psychický stav. Našla si nové kamarády.

Jitka

(babička Sofie)

vše

Martin a Jiří
(
11 a 14 let
)
2022

NF Férové dětství se zapojil do pomoci dvěma bratrům Martinovi a Jiřímu v době, kdy se sžívali se svou novou rodinou. Podpořili jsme jejich socializaci a zapojení mezi vrstevníky v místě jejich bydliště formou volnočasových aktivit.

Veronika

(za NF Férové dětství)

vše

Martin Kristofer
(
1 rok
)
2022

Situaci Martina a jeho maminky zkomplikoval konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. NF Férové dětství jim pomohl stabilizovat jejich situaci v ČR, aby se mohli postavit na vlastní nohy, což se jim s pomocí dalších organizací daří.

Veronika

(za NF Férové dětství)

Edita
(
11 let
)
2022

Editky vývoj je opožděný z důvodu jejího postižení, ale především z důvodu nedostatečné péče během jejího ranného dětství. Aby tento skluz vyrovnala, vyžaduje to velmi intenzivní individuální práci. NF Férové dětství pomáhá Editě využívat aktivity, které rozvíjí její komunikační dovednosti a rozumové schopnosti. Vyrovnává tak skluz, který má za svými vrstevníky.

Michaela

(pěstounka)

vše

Daniel
(
6 let
)
2022

Rodina Daníka se dlouhodobě potýká s finančními a zdravotními obtížemi. Velkou podporu má Daniel i jeho sourozenci také ve škole u svých učitelů. Nadační fond Férové dětství byl přizván ke spolupráci a podpoře aktivit, které přispívají k začlenění Daniela do kolektivu. Dále se podílí na úhradě obědů.

Stanislava

(maminka Daniela)

vše

Dominik
(
8 let
)
2022

Situace rodiny Dominika je dlouhodobě nestabilní. Dominik našel velkou oporu ve sportu. Maminka se ho snaží i přes všechny těžkosti ve sportování podporovat. Díky podpoře, kterou Dominik na sportu má také od svého trenéra a spoluhráčů, se mu začalo dařit lépe i ve škole.

Zuzana

(maminka Dominika)

vše

Lukáš
(
4
)
2022

Lukáš má diagnostikovanou poruchu z okruhu autistického spektra. Pracuje se s ním intenzivně už od útlého věku. Lukáš má velkou šanci začlenit se v budoucnu mezi své vrstevníky. Odborná péče pomáhá Lukáškovi posouvat se dál ve vývoji a například rozumět tomu, co mu rodiče říkají. Pomáhá ale také jeho rodině hledat účinné způsoby komunikace a zvládat běžné denní situace.

Lenka

(maminka Lukáše)

vše

Isabelle a Christian
(
16 a 13 let
)
2022

Isabelle se svým bratrem Christianem žijí už jen s babičkou. Díky její podpoře mají domov, kde se cítí bezpečně. NF Férové dětství pomohlo Isabelle začlenit se mezi spolužáky na střední škole, kam nově nastoupila. Christianovi pomáhá trávit volný čas kvalitně mezi svými vrstevníky a dělat to, co ho baví a naplňuje.

Eva

(babička Isabelle a Christiana)

vše

Lucie
(
14
)
2022

Moc vám děkujeme za poukazy na bezlepkové potraviny. Moc jste nám pomohli. Pro nemocné dětičky a i pro jejich rodiče je to velká pomoc.

Radka

(maminka Lucie)

vše

Viktorka
(
9 let
)
2022

Viktorka je velmi aktivní holčička, která má své specifické potřeby při vzdělávání. Na běžnou školu je jednou moc rychlá a podruhé moc pomalá. Potřebuje své vlastní tempo a větší podporu při učení. S pomocí asistenta se daří Viktorce být ve škole se svými vrstevníky a přitom se může učit způsobem a tempem, které potřebuje.

Kristina

(maminka Viktorky)

vše

Filip
(
16
)
2022

Situace Filipovi rodiny je složitá po zdravotní i sociální stránce. Přesto se Filip velmi dobře učí a má velkou šanci získat potřebné vzdělání. Kvůli nestabilní finanční situaci rodiny někdy neměl peníze na autobus do školy. Díky podpoře nadačního fondu Férové dětství může jezdit do školy každý den.

Miroslava

(sociální pracovnice OSPOD)

vše

Josef
(
13 let
)
2022

Josef je nadaný fotbalista. Fotbal je pro něj ale víc než jen kroužek. Pomohl mu překonat velmi složitý start do života. S pomocí babičky, kamarádů a trenérů je teď zase usměvavý kluk, který se umí radovat. My se radujeme s ním.

Marta

(babička Josefa)

vše

Klára
(
15 let
)
2022

Klára má za sebou náročný start do života. Být s koňmi jí pomáhá zvládat svá prožitá traumata a uvolňovat napětí, které se v ní hromadí. Díky tomu, že může být u koní, zvládá lépe školu a nároky svého věku. U koní se uklidňuje, což se pozitivně promítá do vztahů v její rodině.

Marcela

(maminka Klárky)

vše

Míša a Marek
(
8 let oba
)
2022

Syn Michal přestoupil na základě doporučení SPC do nové školy, kde dochází do speciální zdravotní třídy. Ta je zaměřená na vady řeči, zlepšení komunikace. Trpí výraznou vadou řeči, má oslabenou zrakovou a sluchovou percepci – teď se učí dávat věty lépe dohromady. Marek má od narození zdravotní obtíže především dechové. Syny mám od útlého dětství svěřeného do výhradní péče. Nadační fond nám pomohl zaplatit obědy a plavání, které pomáhá klukům překonat strach z vody a posiluje jejich velmi ochablé svaly.

Michal

(otec Michala a Marka)

vše

Vedulka
(
12 let
)
2022

Vendulka přijela do Prahy se svou rodinou kvůli bratrovi, který v Praze musel podstoupit speciální dlouhodobou léčbu. Aby Vendulka nepřišla o školu a nezhoršil se její prospěch, pomohli jsme ve spolupráci s Nadačním fondem pro protonovou terapii Vendulce zajistit školu a školní obědy.

"Děkujeme za Vaši pomoc. Vendula je zpátky ve svojí škole, na tu pražskou školu ráda vzpomíná."

Slavomír

(otec Vendulky)

vše

Šimon
(
2 roky
)
2022

Nadační fond Férové dětství jsme oslovili s žádostí o pomoc pro našeho syna Šimonka. Šimonek má diagnostikován autismus a ADHD a Férové dětství nám pomáhá s financováním raných intervencí O.T.A., na které dojíždíme přes 50km. Cílem terapií je nastavení dovedností dítěte potřebných ke zdravému vývoji. Šimonek od svého regresu v roce a půl udělal už pár pokroků a věříme, že terapie mu pomohou ještě více s komunikací, socializací a zařazením mezi ostatní děti.

Mirka

(maminka Šimona)

vše

Neloi
(
17 let
)
2022

Neloi pochází z Bangladéše ze šestičlenné rodiny. Ta obývá menší domek z bambusu, slámy a plechu ve vesnici Poranpara. I když to není velká vesnice, Neloiovi se tu moc líbí, jelikož tu roste mnoho stromů, je tu dost polí, aby na nich pracovala většina mužů, a lidé zde jsou nekonfliktní a milí. Tatínek nevydělává moc, takže je celá rodina velmi ráda, že má Neloi možnost  studovat na škole Monosapara.

Neloi hraje fotbal a volejbal, nejraději ale zahradničí. Ve spolupráci s organizací Adra, o.p.s. mu pomáháme splnit si jeho sen - vystudovat školu, aby mohl pomáhat své rodině s obživou.

Sarvent a Metali

(rodiče Neloie)

vše

Ukrajinské děti
(
6 až 13 let
)
2022

Na jaře 2022 jsme podpořili integrační program pro děti přicházející z Ukrajiny na ZŠ Barrandov. Postupné osvojování českého jazyka spojené s pozvolnou integrací do kmenových tříd využilo až 60 ukrajinských dětí.

"Chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za všechno, co jste pro naši školu a hlavně pro naše děti udělali. Velice si toho vážíme a věříme, že to není naše poslední spolupráce. Tato pomoc má opravdu velkou váhu a vede k něčemu úžasnému," Bc. Hana Hříbalová, sociální pedagog ZŠ Barrandov.

ZŠ Barrandov

vše

Dalal a Hayder
(
8 let, 11 let
)
2022

Nadační fond Férové dětství jsem oslovila za naší ZŠ s prosbou o pomoc pro naše dva žáky, které jsou v nepříznivé životní situaci. Chtěli jsme, aby mohly dál navštěvovat volnočasovou aktivitu s názvem Toulky Prahou. Byla důležitá pro jejich začlenění mezi vrstevníky a vytvoření přátelských vazeb se svými spolužáky.

Nadační fond vyslechl naši prosbu a okamžitě na to reagoval. Spolupráce byla naprosto úžasná, rychlá, milá a velmi vstřícná. Díky nim se vytvořil úsměv na tvářičkách dvou dětí, kterým jsme skrze tento fond mohli pomoci. 

Jsme za to velice vděční a doufáme v další spolupráci s tímto fondem a s úžasnými lidmi, kteří v něm pracují. Děkujeme!

Hana

(sociální pedagog ZŠ Barrandov)

vše

Matěj
(
11 let
)
2022

Nadační fond jsem oslovila kvůli pomoci pro svého žáka Matěje. Situace jeho rodiny je velmi složitá. Matěj potřebuje zvýšenou podporu při učení, kterou se mu snažíme ve škole dopřát. Výborně zapadl do třídního kolektivu - ostatní děti mu moc fandí. Mají ho rádi mezi sebou. Rodina Matěje si nemůže dovolit hradit jeho obědy, ani ho poslat se třídou na výlet. Na to mu přispěl nadační fond. Dobrý pocit jsem měla již po naší schůzce, kde byl i pan Prchlík. Líbilo se mi, že hledají funkční řešení, které by pomohlo potřebné rodině. Neposkytují jen finanční prostředky, ale snaží se pomoc lidem, aby s prvotní dopomocí mohli dále vše zvládat samostatně. To je moc důležité.

Martina

(třídní učitelka Matěje)

vše

Sára a Kristián
(
6 a 5 let
)
2022

Sára a Kristián mají poruchu z okruhu autistického spektra. Jsou to veselé děti a mazlivé, ve školce se naučily být součástí dětského kolektivu. Díky ABA terapii se naučili reagovat na oslovení, ukazovat, velmi omezeně komunikovat pomocí obrázkových kartiček. Jsou neverbální autisté, kteří zatím ani nerozumí, ale Kristián už se aspoň snaží po nás opakovat slova. Na terapie jezdíme přes 100 km jednou týdně. Pokroky dětí vidíme velmi dobře. Děti mají velký potenciál stát se samostatnými a zapojit se do běžného dětského kolektivu. I proto chceme v této pomoci dětem pokračovat, co to půjde. Nadační fond nám pomáhá tyto terapie hradit.

Monica

(maminka Sáry a Kristiána)

vše

Kubík
(
3 roky
)
2022

U Kubíka se už od mala projevovala vývojová dysfázie. Má velký problém s porozuměním a komunikací. Skoro vůbec nekomunikuje a zároveň nám moc nerozumí, umí jen pár zvuků zvířátek. Zatím se neumí sám najíst, netoleruje všechny potraviny, nezvládá sebe obslužnost, nejraději si hraje sám. Dojíždíme s ním přes 80 km jednou týdně na ABA terapie, které mu hodně pomáhají. Nadační fond Férové dětství nám na ně přispěl, když se pro nás staly finančně neúnosné. Kubík si tento dar, co dostal, zatím neuvědomuje, ale pro nás jako rodiče to znamená zodpovědnost a neuvěřitelnou pomoc. Hlavně nás to povzbudilo i psychicky a dodalo nám to sílu pokračovat.

Markéta

(maminka Kubíka)

vše

Anetka
(
10 let
)
2022

Oslovila jsem nadační fond Férové dětství, kvůli pomoci pro svou žákyni. Chtěla jsem v ní dál podporovat její chuť se učit, spolupracovat a být součástí třídního kolektivu. Ve třídě má podporu i od svých spolužaček. Rodina Anety se teď nachází ve složité životní situaci. Nechtěla jsem, aby tím byla Anetka znevýhodněna a aby kvůli tomu přišla o možnost mít plnohodnotný život v budoucnu. Věřím, že s podporou nadačního fondu se nám to podaří. Anetce přispěl na školní výlet, družinu a obědy.

Miroslava U.

(třídní učitelka Anetky)

vše

Matyáš
(
16 let
)
2022

Touto cestou bychom moc rádi poděkovali nadačnímu fondu Férové dětství. Díky němu dostal náš syn Matyáš příležitost nadále navštěvovat Centrum terapie pro autisty, kam chodíme každý týden. Náš Maty je atypický autista s těžkou vadou porozumění. Terapie mu moc pomáhají zvládat a pochopit skutečnou realitu v životě a socializovat se ve společnosti. Učíme se i my jak s Matym pracovat doma a jak mu pomoci k samostatnějšímu životu v dospělosti. Nadační fond nám pomáhá příspěvkem na tyto terapie.

Zorka a David

(rodiče Matyáše)

vše

Róza
(
4 roky
)
2022

Rozárka využívá ABA terapie, které jí pomáhají neztrácet tempo a udržet se vývojově blízko svých vrstevníků. Vidíme, že má díky naší péči reálnou možnost dosáhnout funkční komunikace. To je klíč k dalšímu vzdělávání a k samostatnému životu v dospělosti. Věříme, že se nám toho podaří dosáhnout i díky podpoře nadačním fondem Férové dětství, který Róze přispěl na terapie.

Markéta M.

(maminka Rózy)

vše