Podat žádost

~
Příběhy
dětí, ve kterých hrajeme roli

Přečtěte si, co přivedlo rodiny k nám a s čím jim pomáháme. Třeba i vy víte o někom, komu bychom mohli podat pomocnou ruku, aby měl férové dětství.

Míša
(
8 let
)
2022

Syn Michal přestoupil na základě doporučení SPC do nové školy, kde dochází do speciální zdravotní třídy. Ta je zaměřená na vady řeči, zlepšení komunikace. Trpí výraznou vadou řeči, má oslabenou zrakovou a sluchovou percepci – teď se učí dávat věty lépe dohromady. Syna mám od útlého dětství svěřeného do výhradní péče a to společně s bratrem Markem (dvojčata). Nadační fond nám pomohl zaplatit obědy pro Míšu.

Michal

(otec Míši)

vše

Vedulka
(
12 let
)
2022

Vendulka přijela do Prahy se svou rodinou kvůli bratrovi, který v Praze musel podstoupit speciální dlouhodobou léčbu. Aby Vendulka nepřišla o školu a nezhoršil se její prospěch, pomohli jsme ve spolupráci s Nadačním fondem pro protonovou terapii Vendulce zajistit školu a školní obědy.

"Děkujeme za Vaši pomoc. Vendula je zpátky ve svojí škole, na tu pražskou školu ráda vzpomíná."

Slavomír

(otec Vendulky)

vše

Šimon
(
2 roky
)
2022

Nadační fond Férové dětství jsme oslovili s žádostí o pomoc pro našeho syna Šimonka. Šimonek má diagnostikován autismus a ADHD a Férové dětství nám pomáhá s financováním raných intervencí O.T.A., na které dojíždíme přes 50km. Cílem terapií je nastavení dovedností dítěte potřebných ke zdravému vývoji. Šimonek od svého regresu v roce a půl udělal už pár pokroků a věříme, že terapie mu pomohou ještě více s komunikací, socializací a zařazením mezi ostatní děti.

Mirka

(maminka Šimona)

vše

Neloi
(
17 let
)
2022

Neloi pochází z Bangladéše ze šestičlenné rodiny. Ta obývá menší domek z bambusu, slámy a plechu ve vesnici Poranpara. I když to není velká vesnice, Neloiovi se tu moc líbí, jelikož tu roste mnoho stromů, je tu dost polí, aby na nich pracovala většina mužů, a lidé zde jsou nekonfliktní a milí. Tatínek nevydělává moc, takže je celá rodina velmi ráda, že má Neloi možnost  studovat na škole Monosapara.

Neloi hraje fotbal a volejbal, nejraději ale zahradničí. Ve spolupráci s organizací Adra, o.p.s. mu pomáháme splnit si jeho sen - vystudovat školu, aby mohl pomáhat své rodině s obživou.

Sarvent a Metali

(rodiče Neloie)

vše

Ukrajinské děti
(
6 až 13 let
)
2022

Na jaře 2022 jsme podpořili integrační program pro děti přicházející z Ukrajiny na ZŠ Barrandov. Postupné osvojování českého jazyka spojené s pozvolnou integrací do kmenových tříd využilo až 60 ukrajinských dětí.

"Chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za všechno, co jste pro naši školu a hlavně pro naše děti udělali. Velice si toho vážíme a věříme, že to není naše poslední spolupráce. Tato pomoc má opravdu velkou váhu a vede k něčemu úžasnému," Bc. Hana Hříbalová, sociální pedagog ZŠ Barrandov.

ZŠ Barrandov

vše

Dalal a Hayder
(
8 let, 11 let
)
2022

Nadační fond Férové dětství jsem oslovila za naší ZŠ s prosbou o pomoc pro naše dva žáky, které jsou v nepříznivé životní situaci. Chtěli jsme, aby mohly dál navštěvovat volnočasovou aktivitu s názvem Toulky Prahou. Byla důležitá pro jejich začlenění mezi vrstevníky a vytvoření přátelských vazeb se svými spolužáky.

Nadační fond vyslechl naši prosbu a okamžitě na to reagoval. Spolupráce byla naprosto úžasná, rychlá, milá a velmi vstřícná. Díky nim se vytvořil úsměv na tvářičkách dvou dětí, kterým jsme skrze tento fond mohli pomoci. 

Jsme za to velice vděční a doufáme v další spolupráci s tímto fondem a s úžasnými lidmi, kteří v něm pracují. Děkujeme!

Hana

(sociální pedagog ZŠ Barrandov)

vše

Matěj
(
11 let
)
2022

Nadační fond jsem oslovila kvůli pomoci pro svého žáka Matěje. Situace jeho rodiny je velmi složitá. Matěj potřebuje zvýšenou podporu při učení, kterou se mu snažíme ve škole dopřát. Výborně zapadl do třídního kolektivu - ostatní děti mu moc fandí. Mají ho rádi mezi sebou. Rodina Matěje si nemůže dovolit hradit jeho obědy, ani ho poslat se třídou na výlet. Na to mu přispěl nadační fond. Dobrý pocit jsem měla již po naší schůzce, kde byl i pan Prchlík. Líbilo se mi, že hledají funkční řešení, které by pomohlo potřebné rodině. Neposkytují jen finanční prostředky, ale snaží se pomoc lidem, aby s prvotní dopomocí mohli dále vše zvládat samostatně. To je moc důležité.

Martina

(třídní učitelka Matěje)

vše

Sára a Kristián
(
6 a 5 let
)
2022

Sára a Kristián mají poruchu z okruhu autistického spektra. Jsou to veselé děti a mazlivé, ve školce se naučily být součástí dětského kolektivu. Díky ABA terapii se naučili reagovat na oslovení, ukazovat, velmi omezeně komunikovat pomocí obrázkových kartiček. Jsou neverbální autisté, kteří zatím ani nerozumí, ale Kristián už se aspoň snaží po nás opakovat slova. Na terapie jezdíme přes 100 km jednou týdně. Pokroky dětí vidíme velmi dobře. Děti mají velký potenciál stát se samostatnými a zapojit se do běžného dětského kolektivu. I proto chceme v této pomoci dětem pokračovat, co to půjde. Nadační fond nám pomáhá tyto terapie hradit.

Monica

(maminka Sáry a Kristiána)

vše

Kubík
(
3 roky
)
2022

U Kubíka se už od mala projevovala vývojová dysfázie. Má velký problém s porozuměním a komunikací. Skoro vůbec nekomunikuje a zároveň nám moc nerozumí, umí jen pár zvuků zvířátek. Zatím se neumí sám najíst, netoleruje všechny potraviny, nezvládá sebe obslužnost, nejraději si hraje sám. Dojíždíme s ním přes 80 km jednou týdně na ABA terapie, které mu hodně pomáhají. Nadační fond Férové dětství nám na ně přispěl, když se pro nás staly finančně neúnosné. Kubík si tento dar, co dostal, zatím neuvědomuje, ale pro nás jako rodiče to znamená zodpovědnost a neuvěřitelnou pomoc. Hlavně nás to povzbudilo i psychicky a dodalo nám to sílu pokračovat.

Markéta

(maminka Kubíka)

vše

Anetka
(
10 let
)
2022

Oslovila jsem nadační fond Férové dětství, kvůli pomoci pro svou žákyni. Chtěla jsem v ní dál podporovat její chuť se učit, spolupracovat a být součástí třídního kolektivu. Ve třídě má podporu i od svých spolužaček. Rodina Anety se teď nachází ve složité životní situaci. Nechtěla jsem, aby tím byla Anetka znevýhodněna a aby kvůli tomu přišla o možnost mít plnohodnotný život v budoucnu. Věřím, že s podporou nadačního fondu se nám to podaří. Anetce přispěl na školní výlet, družinu a obědy.

Miroslava U.

(třídní učitelka Anetky)

vše

Matyáš
(
16 let
)
2022

Touto cestou bychom moc rádi poděkovali nadačnímu fondu Férové dětství. Díky němu dostal náš syn Matyáš příležitost nadále navštěvovat Centrum terapie pro autisty, kam chodíme každý týden. Náš Maty je atypický autista s těžkou vadou porozumění. Terapie mu moc pomáhají zvládat a pochopit skutečnou realitu v životě a socializovat se ve společnosti. Učíme se i my jak s Matym pracovat doma a jak mu pomoci k samostatnějšímu životu v dospělosti. Nadační fond nám pomáhá příspěvkem na tyto terapie.

Zorka a David

(rodiče Matyáše)

vše

Róza
(
4 roky
)
2022

Rozárka využívá ABA terapie, které jí pomáhají neztrácet tempo a udržet se vývojově blízko svých vrstevníků. Vidíme, že má díky naší péči reálnou možnost dosáhnout funkční komunikace. To je klíč k dalšímu vzdělávání a k samostatnému životu v dospělosti. Věříme, že se nám toho podaří dosáhnout i díky podpoře nadačním fondem Férové dětství, který Róze přispěl na terapie.

Markéta M.

(maminka Rózy)

vše